• <xmp id="suw2w"><table id="suw2w"></table>
 • <xmp id="suw2w"><bdo id="suw2w"></bdo>
  頂部左側

  頂位(通達信公式 副圖 源碼 測試圖)(圖文)行情軟件

  2020-02-18 11:54:58 閱讀()
  導讀:VARA33指標A: 0;VARA33指標B: 0;VARA33指標C: 0;VARA33指標D: 0;VARA33指標E: 0;VARA33指標F: 0;VAR1:=((3 * SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))

  VARA33指標A: 0;

  VARA33指標B: 0;

  VARA33指標C: 0;

  VARA33指標D: 0;

  VARA33指標E: 0;

  VARA33指標F: 0;

  VAR1:=((3 * SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 100),5,1)) - (2 * SMA(SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 100),5,1),3,1)));

  VAR2:=10;

  VAR3:STICKLINE((VAR1 <= 10),0,20,2,0),LINETHICK2,COLORYELLOW;

  VAR5:=STICKLINE(CROSS(VAR1,VAR2),0,30,3,0),COLORWHITE;

  VAR6:=90;

  VAR8:STICKLINE((VAR1 >= 85),100,80,2,0),LINETHICK2,COLOR66FF00;

  VAR9:STICKLINE(CROSS(VAR6,VAR1),130,90,3,0),LINETHICK5,COLORFF3300;

  QQQ:=CROSS(VAR6,VAR1);

  {DRAWICON(QQQ,70,19);

  DRAWTEXT(QQQ,130,'*止損');}

  VARQ1:(((7 * SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 30),4,1))

  - (3 * SMA(SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 30),4,1),3,1)))

  - SMA(SMA(SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 30),4,1),3,1),2,1)),COLOR8811FF,LINETHICK2;

  VARA1:=14;

  VARA2:=78.89;

  VARA3:=CROSS(VARQ1,VARA1);

  VARA5:=CROSS(VARA2,VARQ1);

  DRAWICON(VARA3,VARQ1,5);

  DRAWICON(VARA5,110,6);

  VARX:=((3 * SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 100),5,1))

  - (2 * SMA(SMA((((CLOSE - LLV(LOW,27)) / (HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27))) * 100),5,1),3,1)));

  VARA6:=IF(CROSS(VARX,3),100,0);

  VARA8:=IF((VARX <= 3),25,0);

  VARQ2:IF((VARX < 5),100,0),COLORRED;

  VARS1:=REF(CLOSE,1);

  VARH12:=((SMA(MAX((CLOSE - VARS1),0),6,1) / SMA(ABS((CLOSE - VARS1)),6,1)) * 100);

  VARQ3:(CROSS(80,VARH12) * 160),COLORWHITE;

  DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),150,'<-頂位 '),COLORYELLOW;

  DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),120,'<--分 '),COLORYELLOW;

  DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),100,'<--析 '),COLORYELLOW;

  DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),80,'<--家 '),COLORYELLOW;

  DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),60,'<--戰 '),COLORYELLOW;

  DRAWTEXT(CROSS(80,VARH12),40,'<--法 '),COLORYELLOW;

  VARS2:=((SMA(MAX((CLOSE - VARS1),0),7,1) / SMA(ABS((CLOSE - VARS1)),7,1)) * 100);

  VARS5:=((SMA(MAX((CLOSE - VARS1),0),13,1) / SMA(ABS((CLOSE - VARS1)),13,1)) * 100);

  VARH51:=BARSCOUNT(CLOSE);

  短期底部:=(((VARS2 < 20) AND (VARS5 < 25)) AND (VARH51 > (50 * 300)));

  DRAWTEXT(CROSS(100,短期底部),40,'☆短底 '),COLORBROWN;

  VARS3:=((LLV(LOW,5) = LLV(LOW,45)) AND (CLOSE >= (OPEN * 1.04)));

  VARS8:=(CLOSE > ((REF(HIGH,1) + REF(LOW,1)) / 2));

  紅燈:=(VARS3 AND VARS8);

  VARS6:=REF(CLOSE,1);

  VARH33:=((SMA(MAX((CLOSE - VARS6),0),6,1) / SMA(ABS((CLOSE - VARS6)),6,1)) * 100);

  綠燈:=CROSS(80,VARH33);

  VARH1:=REF(LOW,1);

  VARH2:=((SMA(ABS((LOW - VARH1)),3,1) / SMA(MAX((LOW - VARH1),0),3,1)) * 100);

  VARH3:=EMA(IF((CLOSE * 1.2),(VARH2 * 10),(VARH2 / 10)),3);

  VARH5:=LLV(LOW,38);

  VARH6:=HHV(VARH3,38);

  VARH8:=IF(LLV(LOW,90),1,0);

  VARH9:=((EMA(IF((LOW <= VARH5),((VARH3 + (VARH6 * 2)) / 2),0),3) / 618) * VARH8);

  秘密吸籌:STICKLINE(VARH9,0,VARH9,6,1),COLORFFFF66;

  VARG1:=(MA(LOW,2) * 0.96);

  VARG2:=(MA(LOW,26) * 0.85);

  VARG3:=(((REF(VARG1,1) < VARG2) AND (REF(VARG1,1) < VARG1)) AND (REF(VARG1,1) < REF(VARG1,2)));

  STICKLINE(VARG3,0,(VARH9 * 2),6,0),COLORFF00CC;

  {DRAWTEXT(VARG3,(VARH9 * 2),'短線出擊'),COLORRED;}

  ↑短線突擊:DRAWICON(VARG3,40,25),COLORFF99CC;

  DRAWICON(紅燈,1.1,9);

  DRAWICON(綠燈,80,15);

   


  免責聲明:本文系轉載,版權歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點和立場。

  熱門TAGS

  更多>>
  公式頻道
  股票軟件
  配資資訊
  財經頻道
  股票開戶
  理財頻道
  股票入門
  技術分析
  技術進階
  高手養成
  配資平臺
  娇小的被粗暴的灌满
 • <xmp id="suw2w"><table id="suw2w"></table>
 • <xmp id="suw2w"><bdo id="suw2w"></bdo>